Munkajog

A munkajogi szakterület irodánk fő profilja. Irodánk a munkajogra specializálódott Ferencz, Fodor T., Kun & Partners Ügyvédi Társulás bejegyzett székehelye. Munkajogi szolgáltatásokat az egész ország területén nyújtunk.

Évtizedes elméleti és gyakorlati tapasztalatainkra támaszkodva ügyfeleink számára minden esetben a legjobb és legcélszerűbb megoldást igyekszünk biztosítani, legyen szó tanácsadásról, okiratszerkesztésről, peres képviseletről. Ügyvédi Társulásunk tagjai többtucat munkáltatónak nyújtanak napi szinten segítséget a legalapvetőbb munkajogi kérdésektől kezdve egészen a nemzetközi munkajogi gyakorlatot is érintő jogvitákig. Ügyfeleink minden esetben garantáltan naprakész, a jogszabályi előírásokkal összhangban álló tájékoztatást kapnak.

Munkáltató ügyfeleink köre a családi vállalkozásoktól kezdve a többszáz munkavállalót foglalkoztató közép- és nagyvállalatokig terjed. Munkánk során segítséget nyújtunk kollektív szerződések, munkaszerződések, felmondások, megállapodások elkészítésében, munkajogi igények érvényesítésében, a munkaügyi jogviták békés vagy peres rendezésében, szabályzatok, munkajogi iratok, intézkedések véleményezésében és elkészítésében, akár angol és német nyelven is.

Munkavállalók számára is teljeskörű munkajogi szolgáltatást nyújtunk. Ügyfeleink személyes konzultáció alkalmával minden kérdésre kiterjedő munkajogi tanácsadásban részesülnek. Ügyüket és érdekeiket minden esetben tisztességesen, maximális diszkréció mellett, hozzáértéssel képviseljük, legyen szó munkaszerződés, felmondás, közös megegyezés, fegyelmi határozat, fizetési felszólítás véleményezéséről vagy munkaügyi bíróság előtti képviseletről.