Szolgáltatások

Munkajog

 • munkajogi tanácsadás
 • szerződések véleményezése, elkészítése
 • vitás ügyekben egyeztetés a felek között
 • fegyelmi, kártérítési ügyek rendezése
 • munkáltatói, munkavállalói tartozások behajtása
 • képviselet a munkaügyi bíróságok előtt

Követeléskezelés

 • adósok felszólítása, megállapodások kötése
 • fizetési meghagyásos eljárások indítása
 • végrehajtási, felszámolási eljárások kezdeményezése
 • ügyfelek képviselete a bíróságok előtt

Társasági jog

 • társasági jogi tanácsadás
 • cégek (Kft., Bt., Zrt.) alapítása, átalakítása
 • társasági szerződések módosítása
 • jogi képviselet a cégbíróság előtt
 • cégkivonat, cégmásolat lekérdezése

Polgári jog

 • polgári jogi szerződések elkészítése
 • kártérítési ügyek lebonyolítása
 • képviselet polgári peres és peren kívüli eljárásokban
 • képviselet gazdasági ügyekben

Ingatlanjog

 • ingatlanjogi tanácsadás
 • szerződések (adásvétel, bérlet stb.) készítése és ellenjegyzése
 • földhivatalok előtti képviselet
 • energiatanúsítvány-tanácsadás, energetikus partner
 • tulajdoni lap, térképmásolat lekérése